Skip to content
Begin main content

HI HA PARES I MARES PERFECTES? COM SER UNS BONS GUIES PER ALS NOSTRES FILLS I FILLES

Nom: HI HA PARES I MARES PERFECTES? COM SER UNS BONS GUIES PER ALS NOSTRES FILLS I FILLES
Àmbit: Altres tallers
Format: Curs
Durada: 4 hores
Descripció: Us donarem unes eines perquè us pugueu conèixer una mica com a persones i entendre la relació que establiu amb els fills; perquè, si us compreneu vosaltres mateixos, llavors podreu comprendre els fills i ajudar-los.
Destinataris/es: Pares i mares
Població-Municipi: Santa Eulàlia de Puig-oriol (Lluçà)
Dates del curs: 08 de febrer de 2014.
Horari: 10:00 a 14:00.
Espai: Telecentre de Lluçà
Preu: Gratuït
Col·laboradora: Diputació
Informació: Telecentre de Lluçà
Telf: 938554034/938554062
telecentre.llusa@diba.cat
Inscripcions: de 29 de gener de 2014 .
Organitza:
Ajuntament de Lluçà

Documentació del curs:

  Nom del fitxer Última modificació
difusió_formacio_pares_i_mares_4_h.pdf nou 01/29/14 09:44

Cursos relacionats:

Per inscriure't al curs clica
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
Condicions legals
(obligatori)
D'acord amb el que estableixen els articles 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i els articles 12, 14 i 18 del seu Reglament de Desplegament, les dades personals subministrades per vostè, s'incorporaran en el fitxer “Usuaris Serveis”, del que el Consorci del Lluçanès és responsable, i seran objecte de tractament per a l'exclusiva finalitat de mantenir-vos informats, per correu electrònic, sobre qüestions relatives a l’activitat del Consorci, si no us hi oposeu en el termini de 30 dies. Podeu oposar-vos a aquest tractaments marcant la casella corresponent. D'acord amb el que estableixen els articles 11 i 21 de la LOPD i l’article 10 del RDLOP, el Consorci del Lluçanès no difondrà les dades personals, sense el seu consentiment. Només podran ser cedides si una llei ho estableix preceptivament. Podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, dirigint-vos al Consorci del Lluçanès, per correu postal al Carrer Vell 3, 08515 Santa Creu de Jutglar o correu electrònic (consorci@llucanes.cat).
Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Consorci del Lluçanès i entitats vinculades sol·licita el teu consentiment per publicar la teva imatge, de forma clarament identificable, en fotografies i gravacions corresponents a les seves activitats i serveis, i que s’exposin públicament a la pàgina web, revistes o altres publicacions internes o de tercers, així com a reproduir-la públicament per a la promoció de les activitats i serveis de les entitats.
© 2008 Digit-EIX | Avís legal