Skip to content
Begin main content

EL VIATGE DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA

Nom: EL VIATGE DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA
Programa: Creixem Plegats
Àmbit: Educació reglada, Participació ciutadana
Format: Xerrada
Durada: 1,5 hores
Descripció: Descobrir els principals canvis que es produeixen entre les dues etapeseducatives.Saber què implica el canvi d’etapa. Afavorir el coneixement de l’ESO per part de les famílies per facilitar el suport als fills i filles en aquesta transició.
Temari: Característiques de cada etapa.Canvis que es produeixen.La importància de l’assessorament i la informació.L’entrada en l’adolescència.Com ajudar als alumnes,pares i mares en la nova etapa?
Destinataris/es: Pares i mares, mestres i altres agents educatius interessats.
Població-Municipi: Prats de Lluçanès
Dates del curs: 05 de juny de 2015.
Horari: 18:30 a 20:00.
Espai: Institut Castell del Quer (Prats de Lluçanès)
Preu: Subvencionat
Col·laboradora:
Informació: Consorci del Lluçanès
Telf. 93 888 00 50
formacio.consorci@llucanes.cat

Institut Castell del Quer
Telf. 93 856 05 06
Inscripcions: de 19 de maig de 2015 .
Organitza:       
Extensió de Centre de Recursos Pedagògics (CRP) Lluçanès
Ajuntament de Prats de Lluçanès
Consorci del Lluçanès

Documentació del curs:

Aquest curs encara no té documentació associada

Cursos relacionats:

Per inscriure't al curs clica
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
Condicions legals
(obligatori)
D'acord amb el que estableixen els articles 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i els articles 12, 14 i 18 del seu Reglament de Desplegament, les dades personals subministrades per vostè, s'incorporaran en el fitxer “Usuaris Serveis”, del que el Consorci del Lluçanès és responsable, i seran objecte de tractament per a l'exclusiva finalitat de mantenir-vos informats, per correu electrònic, sobre qüestions relatives a l’activitat del Consorci, si no us hi oposeu en el termini de 30 dies. Podeu oposar-vos a aquest tractaments marcant la casella corresponent. D'acord amb el que estableixen els articles 11 i 21 de la LOPD i l’article 10 del RDLOP, el Consorci del Lluçanès no difondrà les dades personals, sense el seu consentiment. Només podran ser cedides si una llei ho estableix preceptivament. Podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, dirigint-vos al Consorci del Lluçanès, per correu postal al Carrer Vell 3, 08515 Santa Creu de Jutglar o correu electrònic (consorci@llucanes.cat).
Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Consorci del Lluçanès i entitats vinculades sol·licita el teu consentiment per publicar la teva imatge, de forma clarament identificable, en fotografies i gravacions corresponents a les seves activitats i serveis, i que s’exposin públicament a la pàgina web, revistes o altres publicacions internes o de tercers, així com a reproduir-la públicament per a la promoció de les activitats i serveis de les entitats.
© 2008 Digit-EIX | Avís legal