Skip to content
Begin main content

TALLER-XERRADA: "COM PARLEM, ESCOLTEM I SENTIM A CASA? I FORA DE CASA?"

Nom: TALLER-XERRADA: "COM PARLEM, ESCOLTEM I SENTIM A CASA? I FORA DE CASA?"
Programa: Taller - xerrada a càrrec de Jordi Serra Garcia (de l'Associació cultural Altell).
Àmbit: Altres tallers
Format: Xerrada
Durada: 2 hores
Descripció: Aquest taller ens permetrà reflexionar sobre els sentiments i les emocions en estat de conflicte, les seves conseqüències i com actuar davant d'elles a partir de recursos pràctics i dinàmiques de representació.
Temari: 1. Presentació de conceptes i continguts teòrics. 2. Dinàmiques de representació i comentaris personals sobre allò evidenciat en el treball de grup 3. Posada en comú i conclusions.
Destinataris/es: Grup de pares i mares de fills en edats compreses entre els 0 i els 12 anys, educadors, professionals de l’educació, agents socials, etc.
Població-Municipi: Sant Bartomeu del Grau
Dates del curs: 08 de març de 2016.
Horari: 19:00 a 21:15.
Espai: Escola La Monjoia
Preu: Gratuït
Col·laboradora:
Informació: Més informació:
CRP d'Osona extensió a Perafita: extcrp-perafita@xtec.cat / 93 853 01 59
Consorci del Lluçanès: formacio.consorci@llucanes.cat / 93 888 00 50
Inscripcions: de 22 de febrer de 2016 .
Organitza:          
Extensió de Centre de Recursos Pedagògics (CRP) Lluçanès
Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Diputació de Barcelona
Consorci del Lluçanès

Documentació del curs:

Aquest curs encara no té documentació associada

Cursos relacionats:

Per inscriure't al curs clica
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
Condicions legals
(obligatori)
D'acord amb el que estableixen els articles 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i els articles 12, 14 i 18 del seu Reglament de Desplegament, les dades personals subministrades per vostè, s'incorporaran en el fitxer “Usuaris Serveis”, del que el Consorci del Lluçanès és responsable, i seran objecte de tractament per a l'exclusiva finalitat de mantenir-vos informats, per correu electrònic, sobre qüestions relatives a l’activitat del Consorci, si no us hi oposeu en el termini de 30 dies. Podeu oposar-vos a aquest tractaments marcant la casella corresponent. D'acord amb el que estableixen els articles 11 i 21 de la LOPD i l’article 10 del RDLOP, el Consorci del Lluçanès no difondrà les dades personals, sense el seu consentiment. Només podran ser cedides si una llei ho estableix preceptivament. Podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, dirigint-vos al Consorci del Lluçanès, per correu postal al Carrer Vell 3, 08515 Santa Creu de Jutglar o correu electrònic (consorci@llucanes.cat).
Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Consorci del Lluçanès i entitats vinculades sol·licita el teu consentiment per publicar la teva imatge, de forma clarament identificable, en fotografies i gravacions corresponents a les seves activitats i serveis, i que s’exposin públicament a la pàgina web, revistes o altres publicacions internes o de tercers, així com a reproduir-la públicament per a la promoció de les activitats i serveis de les entitats.
© 2008 Digit-EIX | Avís legal