Skip to content
Begin main content

ESTRATÈGIA FAMILIAR EN L'ÚS MÉS SEGUR D'INTERNET I LES XARXES SOCIALS

Nom: ESTRATÈGIA FAMILIAR EN L'ÚS MÉS SEGUR D'INTERNET I LES XARXES SOCIALS
Programa: Creixem en família. Curs 2016-17.
Àmbit: Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), Educació i família
Format: Taller
Durada: 2 hores mitja
Descripció: Taller pràctic per millorar l'ús familiar d'internet i especialment, de les xarxes socials.
A càrrec del Centre de Seguretat de la informació de Catalunya.
Temari: Què sap internet de mi? E-reputació. Estratègies de seguiment que podem fer als nostres fills. Configuracions de privacitat a les xarxes socials. Com evitar continguts ofensius i assetjaments.
Destinataris/es: Adreçat a pares i mares amb fills de 3 a 16 anys.
Població-Municipi: Olost
Dates del curs: 27 de octubre de 2016.
Horari: 19:00 a 21:00.
Espai: Escola Terra Nostra
Preu: Subvencionat
Col·laboradora:
Informació: Informació:
Consorci del Lluçanès
93 888 00 50
formacio.consorci@llucanes.cat
Cal inscripció prèvia.
Inscripcions: de 28 de setembre de 2016 .
Organitza:       
Ajuntament d'Olost
Diputació de Barcelona
Consorci del Lluçanès

Documentació del curs:

Aquest curs encara no té documentació associada

Cursos relacionats:

Per inscriure't al curs clica
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
Condicions legals
(obligatori)
{{{{{D'acord amb el que estableixen els articles 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i els articles 12, 14 i 18 del seu Reglament de Desplegament, les dades personals subministrades per vostè, s'incorporaran en el fitxer “Usuaris Serveis”, del que el Consorci del Lluçanès és responsable, i seran objecte de tractament per a l'exclusiva finalitat de mantenir-vos informats, per correu electrònic, sobre qüestions relatives a l’activitat del Consorci, si no us hi oposeu en el termini de 30 dies. Podeu oposar-vos a aquest tractaments marcant la casella corresponent. D'acord amb el que estableixen els articles 11 i 21 de la LOPD i l’article 10 del RDLOP, el Consorci del Lluçanès no difondrà les dades personals, sense el seu consentiment. Només podran ser cedides si una llei ho estableix preceptivament. Podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, dirigint-vos al Consorci del Lluçanès, per correu postal al Carrer Vell 3, 08515 Santa Creu de Jutglar o correu electrònic (consorci@llucanes.cat).}} } } }
Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Consorci del Lluçanès i entitats vinculades sol·licita el teu consentiment per publicar la teva imatge, de forma clarament identificable, en fotografies i gravacions corresponents a les seves activitats i serveis, i que s’exposin públicament a la pàgina web, revistes o altres publicacions internes o de tercers, així com a reproduir-la públicament per a la promoció de les activitats i serveis de les entitats.
© 2008 Digit-EIX | Avís legal