Skip to content
Begin main content

CREAR I ENFORTIR ELS LLAÇOS FAMILIARS

Nom: CREAR I ENFORTIR ELS LLAÇOS FAMILIARS
Programa: Creixem plegats. Curs 2016-17
Àmbit: Educació i família
Format: Taller
Descripció: Sessió vivencial que pretén afavorir la comunicació i el diàleg emocional a través del contacte i de la dansa.
A càrrec de l'associació SUDANSA.
Temari: - Consciència de l'espai que ens envolta. - Dinàmiques de presentació. - Confiança i cohesió de grup. - Contacte corporal. - Dinàmiques de comunicació.
Destinataris/es: Adreçat a famílies amb els seus fills de 0 a 12 anys.
Població-Municipi: Perafita
Dates del curs: 03 de novembre de 2016.
Horari: 17:30 a 19:30.
Espai: El Niu
Preu: Subvencionat
Col·laboradora:
Informació: Informació:
Consorci del Lluçanès
93 888 00 50
formacio.consorci@llucanes.cat
No cal inscripció prèvia.
Inscripcions: de 28 de setembre de 2016 .
Organitza:       
Ajuntament de Perafita
Diputació de Barcelona
Consorci del Lluçanès

Documentació del curs:

Aquest curs encara no té documentació associada

Cursos relacionats:

Per inscriure't al curs clica
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
Condicions legals
(obligatori)
{{D'acord amb el que estableixen els articles 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i els articles 12, 14 i 18 del seu Reglament de Desplegament, les dades personals subministrades per vostè, s'incorporaran en el fitxer “Usuaris Serveis”, del que el Consorci del Lluçanès és responsable, i seran objecte de tractament per a l'exclusiva finalitat de mantenir-vos informats, per correu electrònic, sobre qüestions relatives a l’activitat del Consorci, si no us hi oposeu en el termini de 30 dies. Podeu oposar-vos a aquest tractaments marcant la casella corresponent. D'acord amb el que estableixen els articles 11 i 21 de la LOPD i l’article 10 del RDLOP, el Consorci del Lluçanès no difondrà les dades personals, sense el seu consentiment. Només podran ser cedides si una llei ho estableix preceptivament. Podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, dirigint-vos al Consorci del Lluçanès, per correu postal al Carrer Vell 3, 08515 Santa Creu de Jutglar o correu electrònic (consorci@llucanes.cat). } }
Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Consorci del Lluçanès i entitats vinculades sol·licita el teu consentiment per publicar la teva imatge, de forma clarament identificable, en fotografies i gravacions corresponents a les seves activitats i serveis, i que s’exposin públicament a la pàgina web, revistes o altres publicacions internes o de tercers, així com a reproduir-la públicament per a la promoció de les activitats i serveis de les entitats.
© 2008 Digit-EIX | Avís legal