Skip to content
Begin main content

QUÈ FEM DES DE CASA QUAN APAREIXEN DIFICULTATS EN L'APRENENTATGE

Nom: QUÈ FEM DES DE CASA QUAN APAREIXEN DIFICULTATS EN L'APRENENTATGE
Programa: Creixem plegats 2016-16.
Àmbit: Educació i família
Format: Taller
Durada: 3 hores
Descripció: 2 sessions de formació a càrrec de GPS Educació que ens portarà a reflexionar sobre el concepte i el procés d'aprenentatge. Hi haurà servei de monitoratge pels nens i nenes durant la formació.
Temari: Tipus de dificultats en l'aprenentatge. Elements clau en l'aprenentatge. La funció de l'educador, del pare i de la mare. Habilitats familiars que fan costat a l'aprenentatge.
Destinataris/es: Famílies amb fills de 0 a 18 anys.
Població-Municipi: Sant Bartomeu del Grau
Dates del curs: 14 de febrer de 2017 a 21 de febrer de 2017.
Horari: 17:00 a 18:30.
Espai: Escola La Monjoia.
Preu: Subvencionat.
Col·laboradora:
Informació: Consorci del Lluçanès
93 888 00 50
formacio.consorci@llucanes.cat
Inscripcions: de 09 de gener de 2017 .
Organitza:          
Extensió de Centre de Recursos Pedagògics (CRP) Lluçanès
Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Diputació de Barcelona
Consorci del Lluçanès

Documentació del curs:

Aquest curs encara no té documentació associada

Cursos relacionats:

Per inscriure't al curs clica
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
Condicions legals
(obligatori)
D'acord amb el que estableixen els articles 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i els articles 12, 14 i 18 del seu Reglament de Desplegament, les dades personals subministrades per vostè, s'incorporaran en el fitxer “Usuaris Serveis”, del que el Consorci del Lluçanès és responsable, i seran objecte de tractament per a l'exclusiva finalitat de mantenir-vos informats, per correu electrònic, sobre qüestions relatives a l’activitat del Consorci, si no us hi oposeu en el termini de 30 dies. Podeu oposar-vos a aquest tractaments marcant la casella corresponent. D'acord amb el que estableixen els articles 11 i 21 de la LOPD i l’article 10 del RDLOP, el Consorci del Lluçanès no difondrà les dades personals, sense el seu consentiment. Només podran ser cedides si una llei ho estableix preceptivament. Podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, dirigint-vos al Consorci del Lluçanès, per correu postal al Carrer Vell 3, 08515 Santa Creu de Jutglar o correu electrònic (consorci@llucanes.cat).
Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Consorci del Lluçanès i entitats vinculades sol·licita el teu consentiment per publicar la teva imatge, de forma clarament identificable, en fotografies i gravacions corresponents a les seves activitats i serveis, i que s’exposin públicament a la pàgina web, revistes o altres publicacions internes o de tercers, així com a reproduir-la públicament per a la promoció de les activitats i serveis de les entitats.
© 2008 Digit-EIX | Avís legal