Skip to content
Begin main content

REPTES I HABILITATS PER NEGOCIAR EN FAMÍLIA.

Nom: REPTES I HABILITATS PER NEGOCIAR EN FAMÍLIA.
Programa: Creixem plegats 2016-17.
Àmbit: Educació i família
Format: Xerrada
Durada: 2 hores
Descripció: Espai relacional a càrrec de ConnexióSocial que inclourà eines per afavorir la construcció d'un model familiar negociador.
Temari: Dinàmiques de convivència familiar positiva. Estils de negociació familiar al voltant de qüestions com estudis, lleure, consum de televisió, mòbil, compres, tasques domèstiques, etc.
Destinataris/es: Adreçat a famílies en general.
Població-Municipi: Oristà
Dates del curs: 25 de abril de 2017.
Horari: 18:00 a 20:00.
Espai: Escola Llevant.
Preu: Subvencionat.
Col·laboradora:
Informació: Consorci del Lluçanès
93 888 00 50
formacio.consorci@llucanes.cat
Inscripcions: de 09 de gener de 2017 .
Organitza:          
Extensió de Centre de Recursos Pedagògics (CRP) Lluçanès
Ajuntament d'Oristà
Diputació de Barcelona
Consorci del Lluçanès

Documentació del curs:

  Nom del fitxer Última modificació
Cartell_Taller_reptes_i_habilitats.pdf nou 03/30/17 12:47

Cursos relacionats:

Per inscriure't al curs clica
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
Condicions legals
(obligatori)
D'acord amb el que estableixen els articles 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i els articles 12, 14 i 18 del seu Reglament de Desplegament, les dades personals subministrades per vostè, s'incorporaran en el fitxer “Usuaris Serveis”, del que el Consorci del Lluçanès és responsable, i seran objecte de tractament per a l'exclusiva finalitat de mantenir-vos informats, per correu electrònic, sobre qüestions relatives a l’activitat del Consorci, si no us hi oposeu en el termini de 30 dies. Podeu oposar-vos a aquest tractaments marcant la casella corresponent. D'acord amb el que estableixen els articles 11 i 21 de la LOPD i l’article 10 del RDLOP, el Consorci del Lluçanès no difondrà les dades personals, sense el seu consentiment. Només podran ser cedides si una llei ho estableix preceptivament. Podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, dirigint-vos al Consorci del Lluçanès, per correu postal al Carrer Vell 3, 08515 Santa Creu de Jutglar o correu electrònic (consorci@llucanes.cat).
Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Consorci del Lluçanès i entitats vinculades sol·licita el teu consentiment per publicar la teva imatge, de forma clarament identificable, en fotografies i gravacions corresponents a les seves activitats i serveis, i que s’exposin públicament a la pàgina web, revistes o altres publicacions internes o de tercers, així com a reproduir-la públicament per a la promoció de les activitats i serveis de les entitats.
© 2008 Digit-EIX | Avís legal