Skip to content
Begin main content

CATALÀ INTERMEDI B2

Nom: CATALÀ INTERMEDI B2
Programa: Formació d'adults 2018-19
Àmbit: Idiomes
Format: Curs
Durada: 20 hores
Descripció: Aquest curs t'ajudarà a expressar-te de manera precisa, fluïda i correcta amb un grau de coherència i adequació acceptables.
Es combinaran les explicacions teòriques amb exercicis pràctics per tal d'assolir una competència comunicativa que permeti a l'alumne afrontar un ampli ventall de situacions comunicatives.
Temari: Els continguts s'estructuren em 6 àmbits: ortografia, morfosintaxi, lèxic, expressió escrita, expressió oral i comprensió lectora.
Destinataris/es: Adreçat a persones capaces d'expressar-se en llengua catalana i que vulguin millorar el seu nivell. És especialment d'interès per aquells que vulguin obtenir el Certificat de nivell Intermedi.
Població-Municipi: Alpens
Dates del curs: 05 de novembre de 2018 a 11 de febrer de 2019.
Horari: 16:00 a 17:30. Cada Dilluns.
Espai: Casal municipal
Preu: 15 euros
Col·laboradora:
Informació: Ajuntament d'Alpens:
93 857 80 75
Consorci del Lluçanès:
93 888 00 50
formacio.consorci@llucanes.cat
Inscripcions: de 23 de octubre de 2018 fins a 31 de octubre de 2018.
Organitza:       
Ajuntament d'Alpens
Diputació de Barcelona
Consorci del Lluçanès

Documentació del curs:

  Nom del fitxer Última modificació
CATIntermedi_Alpens-01-1.jpg nou 10/23/18 11:22

Cursos relacionats:

Ja s'ha tancat el període d'inscripcions
© 2008 Digit-EIX | Avís legal