Skip to content
Begin main content

Cursos de formació contínua dins el cicle formatiu de l'institut de Prats


Durant el curs 2012-2013 s'obren a treballadors/es en actiu i a l'atur alguns dels mòduls del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes com a cursos de formació contínua.

Des del Consorci del Lluçanès i l'INS Castell del Quer de Prats s'ofereix la possibilitat a treballadors/es de matricular-se en mòduls sense haver de cursar tot el cicle formatiu i al finalitzar-se aquest mòdul s'obtindrà un certificat de l'Institut conforme s'ha realitzat el curs. En cas que la persona en un futur vulgui matricular-se en aquest cicle formatiu, el certificat li valdria per convalidar l'assignatura cursada. Les persones destinatàries són treballadors/es en actiu o a l'atur i no cal que estiguin en possessió de la titulació necessària per poder accedir a un cicle formatiu de grau mitjà (ESO, Prova d'Accés a CFGM, etc.) ja que es tracta d'un curs formació contínua.

Els mòduls que es poden realitzar són presencials i tenen una durada de curs escolar (de setembre a juny). Les classes es realitzaran de matins en instal·lacions i amb professorat de l'Institut amb la col·laboració del Departament d'Educació.

Aquests mòduls són:

  • Muntatge i manteniment d'equips

  • Aplicacions web

  • Serveis en xarxa

  • Sistemes operatius en xarxa

  • Xarxes locals


Les persones interessades es poden adreçar al Consorci del Lluçanès o a l'Institut Castell del Quer de Prats.

Consorci del Lluçanès
Telf.: 93 888 00 50
Correu electrònic:
formacio.consorci@llucanes.cat

© 2008 Digit-EIX | Avís legal