Skip to content
Begin main content

Confirmació de cursos de formació ocupacional al Lluçanès


Des del Consorci del Lluçanès es portaran a terme 3 cursos dins el programa Formació Professional per a l'ocupació. Els cursos són: Guia per itineraris amb bicicleta, Formatgeria i dos mòduls del curs de Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals. Aquests cursos són totalment subvencionats, destinats preferentment a persones en situació d'atur però també a treballadors/es en actiu. Els tres cursos van lligats a certificats de professionalitat i dos dels quals inclouen 80 hores de pràctiques no laborals en entitats i empreses del territori o altres comarques.


Les persones interessades es poden inscriure a l'OTG o al Consorci del Lluçanès, fins el 19 de desembre. El primer curs s'iniciarà aquest més de desembre i la resta durant els mesos de gener i febrer.


A contiació es detalla la informació sobre els cursos:


GUIA PER ITINERARIS AMB BICICLETA. Certificat de professionalitat de nivell 2. (440 hores).

Determinar itineraris i guiar usuaris en bicicleta per terrenys variats fins a mitja muntanya. Continguts: disseny i gestió d'itineraris, orientació sobre el terreny, manteniment de bicicleta, desenvolupament d'activitat recreatives i esportives en el medi natural, adaptació de l'activitat esportiva a persones amb limitacions de la seva autonomia personal, primers auxilis i pràctiques no laborals.

Lloc: Casal del Jovent a Prats de Lluçanès

Requisits específics: Estudis finalitzats d'ESO/FP1/BUP

Calenari: de desembre 2012 a abril de 2013

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 15h.


FORMATGERIA. Certificat de professionalitat de nivell 2. (410 hores).

Realitzar les operacions de recepció i condicionament de matèries primeres, tractaments previs de la llet i fer l'elaboració de formatges, el emmagatzematge, la conservació de producte final i pràctiques no laborals. La part pràctica es farà en una formatgeria del Lluçanès.

Lloc: Consorci del Lluçanès a Santa Creu de Jutglar

Requisits específics: Estudis finalitzats d'ESO/FP1/BUP

Calenari: de desembre 2012 a abril de 2013

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 15h.


NETEJA DE SUPERFÍCIES I MOBILIARI EN EDIFICIS I LOCALS. 2 Mòduls. (60 hores).

- Neteja, tractament i manteniment de terres, parets i sostres en edificis i locals (30 h.)

- Neteja del mobiliari interior (30 h.)

Lloc: Consorci del Lluçanès a Santa Creu de Jutglar

Requisits específics: Certificat d'estudis primaris

Calendari i horari: Pendent de concretar.


Aquests cursos pertanyen al programa de Formació profesional per a l'ocupació del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu.


Més informació i inscripcions:

CONSORCI DEL LLUÇANÈS

Telf. 938880050

correu electrònic: formacio.consorci@llucanes.cat

web: formacio.llucanes.cat

© 2008 Digit-EIX | Avís legal