Skip to content
Begin main content

Jornada “Lluçanès Territori Educador”


El proper 25 de setembre tindrà lloc, a la seu del Consorci del Lluçanès, la jornada LLUÇANÈS TERRITORI EDUCADOR. En aquesta jornada es presentarà el Pla Educatiu TerritorialLluçanès Territori Educadori l'estudi de diagnosi del territori. D'altra banda, Joan Soler (Universitat de Vic) realitzarà una ponència sobre els territoris educadors, i a més, els participants podran fer les seves aportacions al projecte. A la jornada hi estan convidats els agents polítics, socioeducatius i culturals del territori, així com aquelles persones qui hi tinguin interès.

El pla “Lluçanès Territori Educador” tracta de definir el paper que ha de jugar el territori en tots els àmbits socioeducatius: educació reglada, educació permanent, formació professionalitzadora i activitats de participació i ciutadania. Per aconseguir-ho es pretén crear un mapa de col·laboració entre diferents àmbits educatius que permeti crear una xarxa coordinada de recursos socioeducatius que responguin a les necessitats i demandes del Lluçanès.

En aquesta línia el Consorci del Lluçanès amb el suport de la Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi i una diagnosi sobre els recursos socioeducatius, infraestructures i agents implicats en el territori. S'ha pogut comptar amb la participació i implicació d'agents socioeducatius referents.

A la jornada es presentaran els resultats d'aquest estudi per poder consensuar amb agents implicats del territori les línies estratègiques de treball que se'n poden derivar i es recolliran noves aportacions que puguin ser interessants en la redacció del pla.

Lacte es realitzarà al proper dimecres 25 de setembre del 2013 de 6 a 9 del vespre a la seu del Consorci del Lluçanès a Santa Creu de Jutglar. Cal confirmar assistència al Consorci del Lluçanès (Telf. 938880050 / consorci@llucanes.cat ).

© 2008 Digit-EIX | Avís legal