Skip to content
Begin main content

Bona participació a la jornada “Lluçanès Territori Educador”


El passat dimecres dia 25 de setembre va tenir lloc la jornada LLUÇANÈS TERRITORI EDUCADOR” a la seu del Consorci del Lluçanès. L'acte va ser tot un èxit ja que es va comptar amb la participació de més d'una trentena d'agents socioeducatius, administratius i econòmics del territori que van mostrar molt d'interès per a treballar junts per a l'educació del territori (escoles, ajuntaments, entitats, associacions, biblioteques, escoles bressol, entre d'altres). D'altra banda es va comptar també amb representats de la Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Universitat de Vic que van valorar positivament el treball realitzat i van expressar la seva voluntat de col·laboració en el Pla Educatiu Territorial.

En aquesta jornada es va parlar del sentit dels plans educatius territorials i concretament al Lluçanès. A més es va presentar l'estudi de diagnosi del territori, primera fase del Pla, per poder consensuar, amb agents implicats del territori, les línies estratègiques de treball que se'n poden derivar i noves aportacions que puguin ser interessants en la redacció del document. Recordem que el pla territorial “Lluçanès Territori Educador” tracta de definir el paper que ha de jugar el territori en tots els àmbits socioeducatius: educació reglada, educació permanent, formació professionalitzadora i activitats de participació i ciutadania. Per aconseguir-ho es pretén crear un mapa de col·laboració entre diferents àmbits educatius que permeti crear una xarxa coordinada de recursos socioeducatius que responguin a les necessitats i demandes del Lluçanès.

La jornada va començar amb la benvinguda per part del Sr. Lluís Vila, President del Consorci del Lluçanès. A continuació van justificar el Pla Educatiu Territorial el Sr. Josep Maria Freixanet (Responsable de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local del Consorci del Lluçanès), el Sr. Oscar Pascual (Cap del Servei d'Educació de la Diputació de Barcelona) i el Sr. Josep Martínez en nom del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Tot seguit es va exposar els resultats de l'estudi de diagnosi realitzat pel Consorci del Lluçanès amb el suport de la Diputació de Barcelona a partir d'un inventari de tots els recursos socioeducatius del territori i de les opinions i d'una vintena d'agents educatius del Lluçanès. La jornada va continuar amb la ponència de Joan Soler (Universitat de Vic) sobre els territoris educadors, que va servir per donar pas a la part de participació dels assistents a la jornada. La trentena de persones van omplir una enquesta per tal de valorar les línies de treball i activitats socioeducatives que diferents agents porten a terme al Lluçanès. Durant la pausa es va fer el buidatge de les enquestes, de tal manera, que a la part final de la jornada, Joan Soler va exposar els resultats i va dinamitzar el debat final amb tots els assistents.

© 2008 Digit-EIX | Avís legal