Skip to content
Begin main content

Cursos de formació ocupacional al Lluçanès


El Consorci del Lluçanès s'ha presentat a la convocatòria de cursos adreçats prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei dOcupació de Catalunya. Des del Consorci s'han sol·licitat tres cursos que són Certificat de Professionalitat de Nivell 2 i inclouen pràctiques en empreses i entitats del territori. Es tracta de cursos subvencionats que es desen-voluparan de desembre fins a juny de 2014 a Santa Creu de Jutglar (Olost) i Prats de Lluçanès. Els cursos sol·licitats són: GUIA PER ITINERARIS AMB BICICLETA, de 440 hores; FORMATGERIA, de 410 hores; ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS, de 450h.

En aquests moments s'està pendent de resolució, tot i això, les persones interessades es poden adreçar al Consorci del Lluçanès (938880050/ formacio.consorci@llucanes.cat).

Aquests cursos pertanyen al programa de Formació professional per a l'ocupació del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu.

© 2008 Digit-EIX | Avís legal