Skip to content
Begin main content

Matrícules obertes pels cursos de Preparació a les Proves d'Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior


Des del Consorci del Lluçanès amb col·laboració de la Diputació de Barcelona s'organitzen dos cursos de preparació a proves d'accés a cicles formatius (de grau mitjà i de grau superior) a Prats. Els dos cursos són subvencionats i es portaran a terme a les instal·lacions de l'Institut Castell del Quer, d'octubre de 2014 a abril de 2015. La matrícula als cursos es pot realitzar fins el dia 19 de setembre.


CURS DE PREPARACIÓ A PROVES D'ACCÉS DE GRAU MITJÀ I GES: Curs que prepara per a la prova d'accés a Grau Mitjà que convoca anualment el Departament d'Educació. El fet de superar la prova dóna dret a cursar qualsevol cicle formatiu de grau mitjà, amb validesa permanent a tot l'Estat espanyol. L'alumnat d'aquest curs també té l'opció d'inscriure's als exàmens lliures del GES (Graduat en Educació Secundària).


CURS DE PREPARACIÓ A PROVES D'ACCÉS DE GRAU SUPERIOR: Les proves d’accés a Grau Superior es convoquen anualment i tenen la finalitat de permetre l’accés a la formació professional de grau superior a aquelles persones que no tenen els requisits exigits per accedir-hi directament. Aquest curs prepara l'alumnat per la part comuna de la prova (català, castellà, anglès i matemàtiques). La part específica es pot cursar a través de l'IOC.


Les persones interessades es poden adreçar al Consorci del Lluçanès al telèfon 938880050, al correu electrònic formacio.consorci@llucanes.cat o a través de la web www.formacio.llucanes.cat.


© 2008 Digit-EIX | Avís legal