Skip to content
Begin main content

Convocatòria, del Departament d'Ensenyament, de proves lliures per obtenir el títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria (ESO) per majors de 18 anys l'any 2016.

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha fet públic el calendari del 2016 amb les dates d'inscripció i dates de les proves perquè aquelles persones de més de 18 anys puguin obtenir el graduat d'ESO. La inscripció es pot fer telemàticament per internet i l'únic requisit és tenir l'edat de 18 anys el dia de la realització de les proves. 

Hi ha dues convocatòries per l'any 2016:

Primera convocatòria

Inscripcions: del 8 al 13 de gener de 2016

Dates de la prova: 3 i 4 de febrer de 2016

Segona convocatòria

Inscripcions: del 25 de febrer al 2 de març de 2016

Dates de la prova: 7 i 8 d'abril de 2016

La prova s'estructura en tres àmbits:

1- Àmbit de la comunicació. Inclou les matèries de llengua i literatura catalana, llengua i literatura castellana i llengua estrangera.

2- Àmbit cientificotecnològic. Inclou les matèries de ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologies i aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient.

3- Àmbit social. Inclou les matèries de ciències socials, geografia i història, educació per a la ciutadania i aspectes d'educació visual i plàstica i música.

Al següent enllaç podeu consultar tota la informació sobre inscripcions, centres més propers on es pot examinar i mostres de proves d'anys anteriors. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-geso-mes-18-anys/

Si necessiteu rebre més informació o acompanyament en aquest procés podeu contactar amb l'àrea de Formació del Consorci del Lluçanès. formacio.consorci@llucanes.cat / 93 888 00 50 (Mònica Jofre)

 

 


© 2008 Digit-EIX | Avís legal