Skip to content
Begin main content

El Telecentre de Sant Bartomeu del Grau esdevé centre col·laborador d'ACTIC

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”. Així doncs l’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

El Telecentre de Sant Bartomeu del Grau és el primer espai públic de la comarca d'Osona i un dels 40 centres que el Departament de Governació ha autoritzat per intervenir en el procés d’acreditació de l’ACTIC posant a disposició de les persones interessades les seves instal·lacions i recursos per a la realització de la prova d’avaluació.

L’ACTIC permetrà a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat seran telemàtics. Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acreditatiu que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

Per més informació i per sol·licitar l'accés a la prova podeu consultar: http://www20.gencat.cat/portal/site/actic

© 2008 Digit-EIX | Avís legal