Skip to content
Begin main content

Jornada informativa en matèria de consum als casals de gent gran del Lluçanès

Dilluns 15 de març i en motiu del dia mundial del consumidor, e

Dilluns 15 de març de 2010 el servei consum de la Diputació de Barcelona va organitzar una activitat al Lluçanès adreçada a la gent gran. Prèviament des del Consorci Lluçanès, a través de la coordinadora de casals de la gent gran, i amb el suport del referent tècnic de consum, es va planificar una ruta pels diferents municipis, valorant les possibilitats que hi havia per crear aquestes sessions.

El motiu d'aquesta iniciativa era per celebrar el “dia mundial del consumidor”, donat que el col·lectiu de gent gran mereix una especial protecció dels seus drets com a persones consumidores i per tal que els puguin exercir en les mateixes condicions que la resta de la ciutadania. Les unitats mòbils van visitar els casals de Perafita, Oristà, la Torre, Sant Bartomeu del Grau, Olost i Prats de Lluçanès amb una alta participació i interès.

En aquestes sessions, es va parlar dels drets dels consumidors, especialment a les situacions més habituals del col·lectiu que formen les persones grans i com poden exercir aquests drets fomentant els hàbits de consum responsable. A la vegada es van atendre consultes i va ser de gran interès pel fet que moltes persones no coneixien el servei i se’ls va orientar i informar de les possibilitats que tenen i de la proximitat que dona el servei de consum a través de les seves unitats mòbils i dels representants dels seus ajuntaments que formen part de la Xarxa Local de Consum.

© 2008 Digit-EIX | Avís legal