Skip to content
Begin main content

Èxit del curs de preparació a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà


Finalitza el curs de preparació a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà que s'ha portat a terme a l'Institut Castell del Quer de Prats. Aquest curs ha tingut una durada de 330 hores, entre octubre de 2009 a maig de 2010. En total han participat 16 alumnes, dels quals 11 han aprovat la prova d'accés i 4 s'han inscrit en les proves lliures del Graduat en Educació Secundària. El passat 7 de maig, els alumnes del curs van realitzar la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà telemàticament, des del mateix Institut Castell del Quer, com a prova pilot impulsada Departament d'Educació de la Generalitat.


Vist l'èxit de la primera edició del curs i atès que al Lluçanès no hi ha escoles d'adults i aquest és l'únic curs al territori que permet la incorporació a l'educació reglada a aquelles persones que han deixat el sistema educatiu formal, de cara al curs 2010-2011 es repetirà el curs. Aquesta segona edició començarà a l'octubre fins a maig de 2011 quan es realitza la prova d'accés. Les persones interessades poden inscriure's al Consorci del Lluçanès.


Recordem que l'objectiu del curs és la preparació a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà, que pretén comprovar la capacitat de la persona per cursar el cicle formatiu de grau mitjà que hagi escollit i consta d’un sol examen que es realitza anualment. Aquesta prova és una oportunitat per totes aquelles persones que no reuneixen els requisits acadèmics necessaris, com l'ESO, per tal de poder cursar Cicle Formatiu de Formació Professional de Grau Mitjà i incorporar-se al sistema educatiu reglat. El fet de superar aquesta prova dóna dret a cursar qualsevol cicle formatiu amb validesa permanent a tot l’Estat espanyol.


El curs de preparació a les proves d'accés de grau mitjà s'ha organitzat des del Consorci del Lluçanès, en coordinació amb l'Ajuntament de Prats i l'Institut Castell del Quer, amb la col·laboració de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona, mitjançant la subvenció Mesures de Crisi.

© 2008 Digit-EIX | Avís legal